Anayasa Mahkemesi: Sendika toplantısına katılmak örgüt üyeliğine delil olamaz…

Anayasa Mahkemesi, KESK ve Genel İş üyesi 19 kişinin bireysel başvurusunu karara bağladı. Yüksek mahkeme, başvurucuların sendika toplantılarının terör örgütü üyeliği için delil olarak sayılmasının, Anayasada tanınan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını ihlali ettiği kararı vererek yargılamanın yeniden yapılmasına hükmetti.

Anayasa Mahkemesi aralarında KESK Genel Başkanı Lami Özgen’in de bulunduğu, KESK ve Genel İş üyesi 19 kişinin başvurusunu karara bağladı.

Anayasa Mahkemesi, 2017/27572 başvuru numaralı Abdulcelil Demir ve Diğerleri Başvurusu’nda aldığı karar resmi gazetede yayınlandı.

Anayasa Mahkemesi kararında başvurucuların sendika toplantılarının terör örgütü üyeliği için delil olarak sayılmasının, Anayasada tanınan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını ihlali ettiği kararı vererek yargılamanın yeniden yapılamasına hükmetti.

Mahkeme, başvurucuların 24 Haziran 2012 gecesi evlerinin basılarak gözaltına alınmasının, başvuruda konu ile ilgili yeterli delil sunulmadığını belirterek özel hayata saygı ve konut dokunulmazlığı haklarının ihlali hak ihlali olmadığına, başvurucuların iddialarının dayanaktan yoksun olduğuna hükmetti.