Koronavirüs, kişisel bakıma verilen önemi arttırdı…

gazetesanal.com

Koronavirüs süreci ile birlikte insanların kişisel bakım konusundaki tutum ve davranışlarını değiştirdiği belirtildi.

Dünyanın önemli ilaç üreticilerinden GSK’nın Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere’de 4 bin 400 katılımcı ile yaptırdığı araştırmaya göre, insanlar pandemi süreci ile birlikte yeni sağlık koşullarını benimsemeye başladı.

16-75 yaş arası kişilerle yapılan araştırmada, insanların yüzde 65’i karar alma süreçlerinde sağlık koşullarına dikkate alıyor.

İnsanlar, yeni süreç ile birlikte hastalığın bulaşmasını önlemek için daha fazla önlem almaya başladı. Daha fazla önlem aldığını söyleyenlerin oranı, İspanya %80, İtalya %79, İngiltere %68, Almanya %60 oldu.

Salgın döneminde sağlık sisteminin üzerindeki baskıyı fark eden insanlar, bu süreçte sağlıklarıyla kendilerinin de ilgilenmesini önemli olduğunu düşünüyor. Böyle düşünenlerin oranı, İspanya %84, İngiltere %77, İtalya %75, Almanya %63.

Eczacıya güven.

İnsanların yüzde 41’den fazlası sağlık sorunlarının çözümü konusunda eczacılara daha sık danışmayı planlıyor.

İngilizlerin %74 gibi çok yüksek bir kısmı, sağlıklarını yönetmelerine yardımcı olacak tavsiyeler almak için bir eczacıya güveneceğini söylerken İspanyolların %66’sı, İtalyanların %61’i ve Almanların %54’ü bu ifadeye katılıyor.

Vitamin kullanma isteği.

İngilizlerin yüzde 34’ü reçetesiz ürünleri kullanırken, İtalyanların yarısı bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için vitamin ürünleri ve multivitamin kullanmayı planladığını belirtiyor.

Her 4 Avrupa ülkesinde de insanların yüzde 82’si kullanacakları vitaminlerin bilimsel olarak kanıtlanmış ve bilinen ürünler olması gerektiğini belirtiyor.

Sağlığın kıymetini anladık.

Koronavirüs, bireylerde kişisel bakım bilincini arttırırken, aynı zamanda gündelik yaşamlarında pozitif değişiklikler yapmaya yöneltiyor.

Araştırmaya göre, katılımcılar genel olarak salgın öncesinde sağlıklarının kıymetini bilmediklerini kabul ediyor ve pek çoğu artık sağlık konularında kendilerini daha iyi eğitmeyi planlıyor.

İnsanların yüzde 59’u sağlıklarını neyin etkilediğini şimdi daha iyi anlarken, büyük bir çoğunluğunun artık gündelik karar verme süreçlerinde sağlıklarını da düşüneceklerini belirtiyor.

Sevdiklerine önem arttı.

İnsanlar, sevdikleri ve toplumun genel sağlığının korunmasında sosyal mesafenin önemine, kendi sağlıkları için de kişisel bakımın önemine vurgu yapıyorlar

İnsanlar, sadece kendi sağlıklarını değil başkalarının sağlığına da önem vereceklerini ve çevrelerindekileri kişisel bakım konusunda teşvik edeceklerini belirtiliyor.

Bu durum özellikle İspanyollar ve İtalyanlar arasında öne çıkıyor. Avrupalıların dörtte üçü (%75) yakınlarının sağlığıyla artık daha çok ilgileniyor: İspanya %82, İtalya %77, İngiltere %75 ve Almanya %66.