Bizi bize anlatan kitap: Yakın dönem Türk basın tarihi…

gazetesanal.com

Onca şey oldu, onca şey yaşandı…  “Gazetecilik suç değildir” dedikçe yargılandılar, gözaltına alınıp tutuklandılar… Mahkeme mahkeme dolaştılar… Kimi hüküm giydi, kimi beraat etti… Kimini gazete ve televizyonlarda haber olarak izledik, çoğunu ise görmedik, duymadık bile… Meslek örgütlerinin ara ara yaptığı açıklamalar dışında yalnızdılar… Tek başlarına basın özgürlüğü mücadelesi verdiler…

Tüm bunlar olurken kimi gazeteciler meslektaşlarına yargısız infaz uyguladı…  Kendileri savcı ve hakim yerine koydular… Suçladılar, yargıladılar… Gerçekler ortaya çıkınca da aynadaki yüzleriyle karşı karşıya kaldılar… Kimi özür diledi, utandı… Kimi hiçbir şey olmamış gibi davrandı…  Kimi de yazdıklarını yalanlamak durumunda kaldı…

İşte;  Usta Gazeteci Yazar Hıfzı Topuz ve Gazeteci Akademisyen Recep Yaşar, görüneniyle görünmeyeniyle  Türk basınında son  yıllarda yaşananları yazdı.  İki usta gazetecinin  imza atığı “Yakın Dönem Türk Basın Tarihi” siyasetçiyle gazetecisiyle, hukukçusuyla akademisyeniyle bütün bir  toplumun kendisiyle yüzleşmesi açısında son derece önemli…  Aynı zamanda tarihe düşülen bir not niteliği taşıyor…

Yakın Dönem Türk Basın Tarihi, Notabene Yayınlarından çıktı…  Kitap; Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidara geldiği 2002 yılından kitabın yazımına başlandığı 2019 yılı sonuna kadar olan dönemi kapsıyor.  AKP’nin iktidarda olduğu 17 yılda medya alanında yaşanan gelişmeler irdelenerek, basın özgürlüğü konusundaki olaylar değerlendiriliyor.

Kitabın birinci bölümünde, AKP’nin iktidara geliş koşulları ve iktidarı boyunca izlediği politikalar inceleniyor. Yeni bir medya düzeninin kurulduğu bu dönemde yasalarda yapılan değişiklikler, bunların medya ve ifade özgürlüğü üzerindeki etkileri ele alınıyor. Bu bölümde ayrıca AKP iktidarının kendi medyasını yaratmada devletin gücünü kullanma yolları ile medyaya karşı tutum ve davranışları yer alıyor.

İkinci bölümde gazetecilerin yaşadıkları anlatılıyor…. Medya ve ifade özgürlüğü alanında yaşanan 50’nin üzerindeki olay ayrıntılı olarak inceleniyor. Kendini yalanlayan gazeteci, sürgüne gönderilen gazeteciler, cezaevindeki gazeteciler, basın davaları, öldürülen gazeteciler, fişlenen gazeteciler, işten atılmalar, kaçırılan gazeteciler, diplomatik krize yol açan gazeteci tutuklamaları, medyada el değiştirmeler, yeniden yapılandırılan medya düzeninde kullanılan devlet gücü bu bölümdeki konulardan bazıları.

Üçüncü bölümde ise sayılarla Türk medyasında yaşananlar ve Dünya Basın Özgürlüğü sıralamasında Çin ve İran ile yarışan bir Türkiye resmi yer alıyor.

Yakın Dönem Türk Basın Tarihi; görülmesin, duyulmasın, bilinmesin politikalarına direnen ve ısrarla gazetecilik yapmaya çalışanların da bir hikâyesi… 

Basın özgürlüğü açışından Türkiye gerçeğini gözler önüne seren, bizi bize anlatan bir belge kitap…

Aynı zamanda “basın özgürse  ancak bir toplum özgürleşebilir”  gerçekliğini, yaşanan onca olay üzerinden dikkatlere sunan  ibret vesikası …