BB, X, Y, Z… Siz hangi kuşaktansınız?…

HABERİ BURADAN DİNLEYEBİLİRSİNİZ.

Kuşaklar yaşanan olaylarla adlandırıldı. Dünyayı özgürlüklere açan efsane 68 kuşağı gibi. Ya da tam tersi işkence ve hapislerle hayatımıza giren 12 Eylül kuşağı gibi. Ancak modern dünyada kuşakların tanımlayıcısı harfler oldu. Bir kısmı da alfabemizde olmayan harfler…

Modern dünyada kuşaklar artık X, Y, Z olarak adlandırılıyor. Bir de X kuşağı öncesi var. Baby Boomer’lar. Telefon numaralarını ezberleyen nesil…

İlksen Keleş Deloitte Türkiye’de kuşakların iş dünyasındaki yolculuğunu yazdı.

X kuşağı yeniliklere adapte olmak için çırpınırken, bir yandan da iş hayatlarında sebat ederek kademe atlıyor. Y kuşağı iş hayatında hemen yönetici olmayı, para kazanmak için değil parayı harcamak için çalışmayı tercih ediyor, kendi görüşlerinden asla taviz vermiyor. Z kuşağı ise “hiper bilişsel”, insanlık tarihinin el, göz, kulak vb. gibi motor beceri senkronizasyonu en yüksek nesli.

İşte bu üçlü grup, BB-X-Y aynı şirkette, aynı katlarda, aynı departmanlarda ancak apayrı yöntemler ile mesai harcıyor… İş yerlerindeki en temel sorunlardan biri olan “Ast-üst çatışması”nın fitilinin ateşlendiği nokta tam olarak burası.

Sorunlu ilişkiler diye adlandırılan pek çok problemin altında, üç neslin bir arada, ortak amaç için, ekip olarak iş çıkarmaya çalışması yer alıyor… Bana Kuşağını Söyle Sana Kim Olduğunu Söyleyeyim..

BB Kuşağı…

Baby Boomer Kuşağı (1946 – 1964). Bana bir masal anlat baba… İş hayatı nedir? Çalışmak için yaşamak! İkinci Dünya Savaşı’ndan hemen sonraki “nüfus patlaması” yıllarında doğan 1 milyar bebeğe “Baby Boomers” deniyor. “Baby Boomers” denilen bu neslin çok kısa zamanda iş dünyasındaki varlıkları son bulacak. En eski kuşak unvanını belki de çoğumuzun mensup olduğu “X” kuşağına bırakacak. “Bu işten niye ayrılayım ki?” diye diye kıdemini doldurmak BB kuşağının kariyere bakış açısıdır.

X kuşağı…

X Kuşağı (1965 – 1980). Teknolojiyi aksanlı konuşanlar… İş hayatı nedir? Yaşamak için çalışmak! Travmatik X Kuşağı ile tanışalım. Y Kuşağı ve Baby Boomers arasındaki köprü olarak kabul edilebilecek en küçük nesildir. Bu kuşak tahmin edemeyeceğiniz kadar meşguldür, sürekli meşguldür! Tırnaklarıyla kazıyarak elde ettikleri kariyer koltuğunu korumanın peşindedirler. Y kuşağından korkarlar! Tehdit kapıya dayanmıştır: Milenyumlar… Y ve Z okuryazarı olabilmek için çaba sarf etmek zorundadır. Aynı dili konuşamadıkları kesindir. Z’ler henüz stajyer kadrosundadır ancak onlara da potansiyel tehdit gözü ile bakarlar.

 Teknoloji melezidirler. BB’den bir tık üstte dijital severdirler. Y kuşağına yaklaşması için sprint değil maraton koşucusu olması gerektiğini çoktan keşfetmiştir. İş yaşamlarında çalışma saatleriyle uyumludurlar, iş motivasyonları yüksektir. Travmatik yılların çocukları olmalarından dolayı kriz yönetiminde çok iyidirler. Her sabah uyandıklarında döviz kurlarına göre kendi pozisyonlarını ivedilikle değiştirebilirler. Her şeyi önlerinde bulmaya alışkın olan Y ve Z karşısındaki en büyük güçleri işte bu belirsizlik yönetimindeki becerileridir. Belirsizlik baş gösterdiğinde gemiyi terk etmez ya da milenyumlar gibi “Let Go” üzerinden satışa çıkarmazlar.

Y Kuşağı…

Y Kuşağı (1980 – 1999) Dijital çağın içine doğanlar… İş hayatı nedir? İş ve yaşam dengesi! Evet, ilk nesil dijital yerliler ile tanışalım… Kuşaklar arası farklılığın en çok hissedildiği nesil özelliği taşırlar. Bireyci ve girişimcilerdir. Beklentileri yüksek, Hızlı tüketen, doğuştan CEO‘durlar. Bu arada, daha okurken işini kuranlara da rastlamanız yüksek ihtimaldir. “Sahiciliğe” çok önem veren Y’lere, hayali projelerle giderseniz, anında reddedilirsiniz.

Standart olanı sevmez, kendine özel olanı ister, üstelik “hemen-şimdi” ister, gelecek zaman eki kullanmazlar. Sadece kariyer, evlilik gibi bazı kademeleri diğer kuşaklara göre daha uzun süre erteleme eğilimindedirler. Ekonomik endişeleri yoktur, sosyal konulara daha çok değer verirler. Bu yüzden yarıdan fazlası, sıkıcı buldukları masabaşı bir işte daha çok para kazanmak yerine, sevdikleri bir meslekte daha az para kazanmayı tercih eder.

Belirlenen mesai saatleri arasında çalışmayı sevmezler. Bu yüzden, iş saatinden ziyade işe odaklanmaları beklenmelidir. Onları işin bir parçası haline getirmek önemlidir. Aksi takdirde asla sahiplenmezler.

X nesline göre Y neslinin kurumsal bağlılıkları azdır ve çok fazla iş değiştirmelerinin temel sebebi budur. Y neslini diğer nesillerden kırılma noktası olarak ele aldığımız için, onları gerçekten iyi anlamak gerekir. Onlar aynı anda birden fazla iş yapmaya o kadar alışkınlar ki, tek bir iş yapmak dünyadaki en sıkıcı ödev olabilir. Bu durum X nesli yöneticilerini çılgına çevirebilir Aynı anda birden çok etkinliğe dâhil olmak isterler. Tek bir şeye konsantre olmak onlar için sıkıcıdır. Bunu anlıyor olabilmek kuşaklar arası çatışmanın önüne geçilmesinin ilk adımı…

Z Kuşağı…

Z Kuşağı (1999 – 2010) İş hayatı nedir? Hele bir durun bakalım, bir düşüneyim… “İnternet kuşağı”mız. Offline ve online yaşamlarını adeta bir markaymış gibi yöneten, aynı anda birden fazla konu ile ilgilenebilme becerileri zirveye ulaşmış olan kuşak. Dijital dünya ile tanışmaları reel dünya ile tanışmalarıyla nerede ise eş zamanlıdır. Yaşamlarında otorite kavramı yer almaz… Tatminsiz, kararsız ve Y kuşağı gibi doğuştan tüketiciler.

Kendine fazlasıyla güvenen, yenilikçi ve direkt hedefe yönelik oynayan bu nesil dünyada bir fark yaratmak isteyen gençlerden oluşur.

Z kuşağı pek değerli zamanlarını korumak adına sizin tarafınızdan gelen her türlü bilgiyi saniyeler için de süzerler. Onlar için önemli olup olmadığını karar verirler ve filtrelerleler. Çoğu zaman anlaşılamadığınızı düşünürsünüz oysaki çoktan anlaşılmış hatta derinine analiz edilmişsinizdir bile…

Organizasyonlarda Kuşak Karması Mutlu Milenyum, Mutlu İşveren… Günümüz çalışma hayatının kurallarını önceki kuşaklar yazdı, Y kuşağı değiştiriyor, Z kuşağı da değiştirmeye devam edecek… Unutulmaması gereken şudur: “Her kuşağın kendine özgü özellikleri çalışma hayatından beklentileri şekillendirir.” Peki, nedir bu beklentiler? “Bu işten niye ayrılayım ki?” diye diye kıdemini doldurmak BB kuşağının kariyere bakış açısıdır.