Türk-İş: Açlık sınırı 2 bin 517, yoksulluk sınırı 8 bin 198 lira

gazetesanal.com

Türk-İş’in çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak her ay yaptığı ‘Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nın Kasım ayı sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, Kasım ayında dört kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden ‘açlık sınırı’ 2 bin 517 lira olarak belirlendi.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen ‘yoksulluk sınırı’ ise 8 bin 198 lira oldu.

Bekâr bir çalışanın ‘aylık yaşama maliyeti’, 3 bin 73 lira olarak hesaplandı.

Mutfak masrafı bir yıl öncesine göre 414 lira arttı

Araştırmaya göre dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması (mutfak masrafı) bir yıl öncesine göre 414 lira, temel ihtiyaçlar için yapılması gereken toplam harcama ise 1.348 lira arttı.

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 1,39 oranında artış gösterdi.                        

Yılın ilk on bir ayı itibariyle fiyatlardaki artış yüzde 16,37 oranında oldu.                       

Gıda enflasyonunda son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 19,68 olarak belirlendi.      

Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 15,47 olarak hesaplandı.  

Türk-İş: Geçim şartları gün geçtikçe ağırlaşıyor

Türk-İş’in araştırmaya yönelik değerlendirmesinde; koronavirüs salgınının da etkisiyle, özellikle dar ve sabit gelirli kesimlerin geçim şartlarının gün geçtikçe ağırlaşmakta olduğuna vurgu yapıldı.

Değerlendirmede,  “Çalışanların salgın döneminde karşı karşıya kaldığı düşük gelir, işsizlik, artan enflasyon günlük yaşantıda sıkıntıları artırmaktadır. Yeni normalleşme sonrası yaygınlaşmaya başlayan salgın hastalığa karşı alınan tedbirler, çalışma ve yaşama şartlarında beklenen iyileşmeyi ötelemiştir. Hane gelirlerinde gerileme ve daha fazla borçlanma yaşanmaktadır. Dört kişilik ailenin açlık sınırı asgari ücretin üstünde olmaya devam etmektedir. Ücretli çalışanlar ve emeklilerinin daha fazla fedakârlık yapacak gücü kalmamıştır” ifadelerine  yer verildi.