Sayıştay, RTÜK’ün karasal sayısal radyo ve televizyon ihalesini biran önce yapması gerektiğini belirtti.

Sayıştay, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK); kuruluş kanununda düzenleme görevi olarak tanımlanmasına rağmen karasal sayısal radyo ve televizyon yayıncılığı sıralama ihalesini 1994 yılından bu yana yapmadığını belirledi.

Üst Kurula ilişkin 2020 yılı Sayıştay raporunda konuya ilişkin, “Kaynaklar verimsiz şekilde kullanılmasına yol açmaktadır” değerlendirmesi yapıldı.

Cumhuriyet Gazetesi’nde yer alan habere göre, Sayıştay, RTÜK’ün “milli frekans planında karasal radyo ve televizyon yayınları için frekans planlamalarını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak görevi kapsamında 1994 yılında başlayan çalışmaları tamamlamadığını” tespit etti.

Karasal sayısal televizyon yayıncılığı ihalesinin yapılması ile ilgili mevzuat hükümlerinin anımsatıldığı Sayıştay raporunda, ihalelerin bir planlama olarak 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda da yer aldığı belirtildi. 

Raporda, şu değerlendirmeler yapıldı:

“Ancak; aradan geçen zaman zarfında çalışmaların program hedeflerine uygun şekilde sonuçlandırılmadığı; karasal sayısal televizyon yayıncılığı sıralama ihalesi şartnamelerini hazırlamak üzere bir komisyon oluşturulmadığı, 24.01.2018 tarihli ve 2004 sayılı Başkanlık Olur’u ile oluşturulan ‘İhale Hazırlık Komisyonu’ çalışmaları sonucunda hazırlanan taslak ‘Karasal FM Radyo Ulusal Yayın Lisansı (R1) Sıralama İhalesi Şartnamesi’nin Temmuz 2020 yılında Üst Kurula sunulmak üzere Başkanlığa iletildiği, Üst Kurul tarafından karasal sayısal yayıncılık ihalelerine çıkılması yönünde bir karar alınmadığı görülmüştür.

“DAHA ÜST KALİTEDE YAYIN ULAŞTIRILAMAMASINA NEDEN OLMAKTADIR”

Karasal vericiler üzerinden sayısal yayıncılığa geçiş konusunda ortaya çıkan gecikme ve aksaklıklar, kalkınma planı ve yıllık program hedeflerinin gerçekleştirilememesine neden olduğu gibi, başta TRT olmak üzere radyo-televizyon yayın kuruluşlarının teknik faaliyet ve planlamalarını olumsuz yönde etkilemekte, izleyici ve dinleyicilere daha üst kalitede yayın ulaştırılamamasına neden olmakta, analog yayıncılıktaki işletme maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle kaynakların verimsiz şekilde kullanılmasına yol açmaktadır.

“İHALE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINA ZAMAN KAYBEDİLMEDEN BAŞLANMASI GEREKMEKTEDİR”

Sonuç itibarıyla, 11. Kalkınma Planı ve 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında yer alan hedef ve politikalar gereği, 6112 sayılı Kanun’la RTÜK’e verilen görev ve sorumluluklar çerçevesinde, Üst Kurul tarafından belirlenen idarî, malî ve teknik şartları sağlayan kuruluşlara, karasal sayısal yayıncılık sıralama ihalesi yapılarak frekans tahsisi yapılabilmesi amacıyla karasal sayısal radyo yayıncılığı sıralama ihalesi ile ilgili yürütülen çalışmaların en kısa sürede sonuçlandırılarak ihaleye çıkılması ve karasal sayısal televizyon yayıncılığı sıralama ihalesi hazırlık çalışmalarına zaman kaybedilmeden başlanması gerekmektedir.”