Pandemi süreci Sağlık Çalışanlarını Tükenme Noktasına getirdi… 40 bin sağlık çalışanı Kovit 19’a yakalandı…

HABERİ BURADAN DİNLEYEBİLİRSİNİZ.

Kovit 19 salgını ile birlikte sağlık çalışanlarının sorunları da daha görünür oldu.

İzmir’de 14 sağlık meslek örgütünün kurduğu İzmir Sağlık Platformu, sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için İzmir Tabip Odası’nda bir basın toplantısı düzenledi.

Dr. Lütfi Çamlı.

İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı, pandemi süresince özveriyle yaşamlarını riske sokarak sağlık hizmeti vermeye çalışan sağlık çalışanlarının sürecin iyi yönetilememesi nedeniyle tükenme noktasına geldiğini söyledi.

Sağlık çalışanlarının Kovit 19 hastalığına yakalanma riskinin diğer bireylerinden 10-14 kat daha fazla olduğuna dikkat çeken Çamlı, 40 bin sağlık çalışanının virüse yakalandığını 100’ü aşkın sağlık çalışanının da yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Dr. Lütfü Çamlı, Pandemi sürecinin yönetiminde, söz hakkı bulunmayan, görüş ve önerileri dikkate alınmayan sağlık çalışanlarının sorunlarının da çözüme kavuşturulmadığını ifade etti.

Yaman Yamangil.

İzmir Sağlık Platformu adına Diş Hekimleri Odası Başkanı Yaman Yamangil, sağlık çalışanlarının itibarının zedelendiği ve hergün bir saldırıya maruz kaldığı bir dönem yaşadıklarının belirterek şunları söyledi:

“Giderek uzayan ve ağırlaşan pandemi süreci, sağlık çalışanları için uzun yıllardır biriken, ötelenen, iktidar ve sağlık bakanlığı tarafından görmezden gelinen sorunların daha da belirginleştiği ve açığa çıktığı bir aşamaya geldi”  

Kar odaklı bir sağlık sisteminin, toplum sağlığı için ne kadar tehlikeli olduğu yaşanarak görüldüğüne dikkat çeken Yamangil, “Sağlıkta dönüşüm
programıyla neredeyse ortadan kaldırılan koruyucu sağlık hizmetlerinin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır” dedi.

Talepler neler.

İzmir Sağlık Platformu, sistemin aksaklıklarının doğurduğu sorunlar, sağlık çalışanlarına ihale edildiği belirtilerek şu taleplerde bulundu.

  1. Sağlık çalışanlarının çalışma koşulları, çalışma ortamları, çalışma saatleri gerçekçi ve bilimsel verilere uygun olarak organize edilmelidir. Virüs yükünü ve iş yükünü azaltacak düzenlemeler yapılmalıdır. Zor koşullarda çalışan sağlık çalışanlarına psikolojik destek sağlanmalıdır.
  2. Sağlık çalışanlarının korunması için tüm tedbirler alınmalıdır. Standartlara uygun kişisel koruyucu ekipman yeterli miktarda ve düzenli olarak sağlanmalıdır.
  3. Sağlık çalışanları, düzenli tarama programına alınmalıdırlar.
  4. Dünya Sağlık Örgütünün belirttiği üzere; sağlık hizmeti nedeniyle kovid-19 enfeksiyonu geçiren sağlık çalışanının zararının tazmini, rehabilitasyonu ve tedavisinin sağlanmalıdır.
  5. Sağlık çalışanlarının, ulaşım, barınma, kreş gibi sorunlarının çözümü sağlanmalıdır.
  6. Kovid-19 meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir.
  7. Sağlık çalışanları için açıklanan pandemi ek ödemelerinin kapsayıcı, net ve adil olmaması sebebiyle iş barışını bozmaktadır. Emekliliğe de yansıyacak şekilde, evrensel standartlara uygun, insan onuruna yaraşır, adil ve yeterli ücret ilkesi benimsenmelidir.
  8. Sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamalıdır.