Kovid-19 yoksulları daha çok vuruyor…

Dünyada Kovit-19 tanısı konulanların sayısı 26 milyonu geçti. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 850 bin aşkın kişi de hayatını kaybetti.

Bütün bulaşıcı hastalıklarda olduğu gibi kovid-19 da yoksulları daha çok vuruyor. Dünyanın her yerinde yoksullar hastalığa daha fazla yakalanıyor, sağlık hizmetine ulaşmakta daha büyük zorluk çekiyor ve daha fazla ölüyorlar.

Alman Yayın Kurumu DW’de yer alan habere göre, ABD’nin resmi verilerine göre New York şehrinde en yoksul mahalleler, en yüksek ölüm oranına sahip.

Buralarda kovid-19 kaynaklı ölümler, toplumun diğer kesimlerine göre iki kat daha fazla. New York’ta toplumun yüzde 30’unun yoksul olduğu bölgede ölümler 100 binde 232, yüzde 10’unun yoksul olduğu bölgede ise 100 binde 100.

Yine aynı şekilde kovid-19’a yakalanma ve ölüm oranlarında Siyahlar ve Latinler başı çekiyor.

Tüm hastalıkların sosyo-ekonomik durumu düşük olan kesimlerde daha fazla hasara yol açtığını belirten uzmanlar, ABD, İngiltere ve Avrupa’nın pek çok ülkesinde kovid-19’a dair hem sınıfsal hem de ırk ayrımını çağrıştıran veriler olduğunu vurguluyor.

Siyahlar ve Asya kökenlilerin hastalığa yakalanma oranları daha yüksek, hastaneye yatma ihtiyaçları daha fazla ve beyazlara göre daha fazla ölüyorlar.

Türkiye’de durum ne?

Resmi verilerde hastalığa dair bölge, il, ilçe, semt, yaş, cinsiyet, meslek grubu, ekonomik durum gibi ayrıntılı bilgiler yer almadığı için Türkiye ile ilgili durum henüz bilinmiyor. Ancak sendikalar, sağlık meslek örgütleri, siyasi partilerin araştırmaları ve sahadaki hekimlerin gözlemleri, yoksul kesimlerin daha çok etkilendiğini ortaya koyuyor.

Disk’in araştırması..

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun bir süre önce yaptığı araştırmaya göre DİSK üyesi işçiler arasında pozitif vaka oranı Türkiye ortalamasının 3,2 katı.

Türkiye’de özel sektörde çalışan işçiler, kamuda çalışanlara göre daha fazla risk altına girdi. Üretim devam ederken alınan önlemlerin yetersiz olduğu görüldü.

Değişik sektörlerden birçok fabrikada kovid pozitif tespit edilen işçilerin çalıştırılmaya devam ettirildikleri kamuoyuna yansıdı. Kovid-19 tespit edilen Çanakkale’deki bir fabrikada işçilerin 14 gün boyunca dışarı çıkmadan çalıştırılması büyük tepki gördü.

DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan.

Covid-19 bir işçi sınıfı hastalığıdır

Genel-İş Başkanı ve DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan, “Yaptığımız çalışmalarla gördük ki Covid-19 bir işçi sınıfı hastalığıdır” dedi. İşçi sağlığı ve güvenliği bakımından zaten kötü olan çalışma hayatının artık doğrudan işçinin sağlığını tehdit eder hale geldiğini söyleyen Çalışkan, “Sosyal devlet mekanizması işçileri değil, sermayeyi korumaya yönelik olarak işliyor. İşverenlere yapılan teşvikler bunun göstergesi.” saptamasında bulundu.

Aile Hekimi Dr. Yelda Emek.

“İyi beslen diyoruz, hangi parayla diyor”

İstanbul’un yoğun göç alan semtlerinden birinde, Güngören’de aile hekimi olarak görev yapan Dr. Yelda Emek, kovid-19’un yoksul kesimleri daha çok vurduğunu anlatırken tecrübelerini şöyle anlatıyor:

“Şikâyetlerini soruyoruz ve izolasyon konusunda tembihliyoruz ama hangi biri yapabiliyor ki bunu? Birbirinizden ayrı durun diyoruz. ‘Biz 4-5 aile bir arada kalıyoruz, nasıl tek başıma odada kalayım’ diyor. ‘İyi beslen’ diyoruz, ‘direncin yüksek olmalı, bol vitamin al’, hangi parayla diyor. Evin içinde kim varsa hepsi de hastalanıyor. Birbirlerinden izole olmalarının imkânı yok çünkü.”

Aile hekimlerinin çoğu zaman kendini çaresiz hissettiğini ifade eden Dr. Yelda Emek, “O da biliyor bulaşabileceğini, artık herkes biliyor. Ama nasıl yapacak? İki göz odada on kişi, on iki kişi yaşıyorsa nasıl yapacak?” diyor.

Prof. Alp Ergör.

“açık iletişim ve şeffaflık”

Halk sağlığı uzmanı Prof. Alp Ergör de çalışma yaşamındaki eşitsizliğe dikkat çekiyor. Beyaz yakalılar ofis yerine evden çalışabilirken herkesin bu imkâna sahip olmadığını hatırlatan Ergör, “Oysa madenciyi, tekstil işçisini, matbaa işçisini kalabalıklar içinde çalışmaya gönderdik. Bir kere bu başlı başına eşitsizlik. Kamu bu bağlamda çok net olarak sınıfta kaldı bence.”

Ergör, pandeminin başlarında bizzat tanık olduğu bir örnekle durumu anlatıyor:

“Bizim üniversitede görev yapan bir temizlik işçisi pozitif çıktı. 35 yaşında, basit semptomları var, hafif geçireceği belli. Eve göndereceğiz, ama izole olman lazım dedik. Haklı olarak dedi ki ‘nasıl izole olacağım?’. İki çocuğu var, bir odalı evde yaşıyor. Mutfak-salon bir. Çocuklara bakması lazım. İzole olacağı bir alan yok. Ne diyeceğiz?”

Kapitalist sistem içinde bir çözüm bulunacaksa, bunun sosyal devlet olduğunu söyleyen Prof. Ergör şu görüşleri dile getiriyor:

“Ama onun yerine sadaka kültüründen yürüyoruz. Devletin sektörlerarası işbirliğiyle çalışması lazım, bunu da görmüyoruz. Kamunun gücü yetmediği yerde örneğin yerel yönetimleri kullanabilirsiniz ama iktidar zaten yerel yönetimlerle işbirliği yapmamayı seçtiği için salgın yönetimindeki en temel birkaç ögeden birini, sektörlerarası işbirliğini kaybetmiş oluyoruz. İkincisi de açık iletişim, şeffaflık. Salgının şeffaf yönetilmediğini de görüyoruz.”