Koronavirüs, yoksul ülkelerde daha çok etkili oluyor…

HABERİ BURADAN DİNLEYEBİLİRSİNİZ.

Koronavirüsten zengin ülkelerdeki insanların az, yoksul ülkelerdeki insanların ise daha fazla etkilendiği belirtildi.

İngiliz Yayın Kurumu BBC Türkçe’de yayınlanan habere göre, zengin ve yoksul ülkeler arasında keskin bir ayrım olduğunu gösteriyor.

Haziran 2020’de GlobeScan tarafından salgının yüksek olduğu 27 ülkede BBC Dünya Servisi için yapılan bir anket, koronavirüs salgınının yoksul ülkeleri dünyanın geri kalanına göre daha fazla etkilediğini gösterdi.

Salgının altıncı ayında yayımlanan ankete toplamda 27 binden fazla kişi katıldı. Ankete katılanlarla Kovid-19 ve bunun yaşamlarındaki etkileri soruldu.

Ekonomiye büyük zarar.

Ankete göre, pandemi sonrasındaki kilitlenmelerin ekonomilere büyük zarar verdiği ve yoksul ülkelerdeki halkın daha büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığı ortaya çıktı.

Anket, OECD ülkelerinde yaşayan insanların yüzde 45’i, OECD dışındaki ülkelerdeki insanların ise yüzde 69’unun pandemi nedeniyle gelirlerinin düştüğünü gösteriyor.

Irk ve cinsiyet farkı.

Anket sonuçları ırk ve cinsiyet temelli farklılıkların olduğunu da gösterdi. Ankete göre kadınlar erkeklere göre daha kötü durumda. ABD’de ise siyah insanlar beyazlara göre daha fazla koronavirüse yakalandı.

GlobeScan’ın CEO’su Chris Coulter, “Sonuçlar, sistematik olarak en dezavantajlı ülkelerin salgından en çok etkilenen ülkeler olduğunu gösteriyor.” dedi.

Eşitsiz bir dünya

Ankete göre, pandeminin yoksul ülkelerdeki insanlar üzerinde daha şiddetli bir etkisi oldu ve mevcut eşitsizlikleri daha da kötüleştirdi.

Dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasında yer alan 37 ülkeden oluşan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) üye devletler ile üye olmayan devletler arasında önemli bir uçurum var.

Covid-19 dünya genelinde insanları nasıl etkiledi?

Türkiye...

Ankete Türkiye ve Endonezya’dan katılanların ortama yüzde 75’e yakını koronavirüsten çok etkilendiğini belirtti. Bu iki ülkeyi, Meksika, Kenya ve Brezilya izliyor.

Daha az etkilendiğini belirten ülkeler ise Almanya, Avustralya, Kanada, İsveç ve Japonya oldu.

Avrupa ve Kuzey Amerika daha az etkilendi

Araştırma genel olarak Latin Amerika, Asya ve Afrika’daki insanların virüsten Avrupa ve Kuzey Amerika’da yaşayanlara göre daha fazla etkilendiğini ortaya koydu.

İnsanların, Kenya’da yüzde 91’i, Tayland’da yüzde 81’i, Nijerya’da yüzde 80’i, Güney Afrika’da yüzde 77’i, Endonezya’da yüzde 76’sı ve Vietnam’da ise yüzde 74’ü pandemiden mali açıdan etkilendiler.

Böylece pandemi sürecinde yoksul ülkelerdeki düşük gelirli insanların, geçmişe göre daha zor durumda kalmaya başladı.

Nesiller arası farklılık

Anket sonuçlarına göre salgın gençler ve yaşlılar arasında da bir uçurum yarattı.

Genç nesiller, eski nesillere göre daha zor zamanlar yaşadıklarını söylüyor. Bunun nedeni, pandemi sırasında çalışma, sosyalleşme ve eğitim alma fırsatlarının daha az olması olarak değerlendirilebilir.

Farklı yaş grupları pandemiden nasıl etkilendi?

Z kuşağından ankete katılanların yaklaşık yüzde 55’i (1990’ların ortası ile 2010’ların başları arasında doğanlar) ve Y kuşağının yüzde 56’sı (1980’lerin başı ile 1990’ların ortası arasında doğan insanlar) salgının hayatlarını büyük ölçüde etkilediğini düşünüyor.

Buna karşılık, X kuşağından insanların (1965 ile 1980 arası doğanlar) sadece yüzde 49’u ve 1946’dan ile 1964 arası doğanların yüzde 39’u hayatlarında bir değişiklik olmadığını söyledi.

Anket sonuçlarına göre Z kuşağı katılımcılarının yüzde 63’ü mali olarak hayatlarının değiştiğini ifade etti. 1946-1964 arası kuşağın ise yalnızca yüzde 42’si mali olarak pandemiden etkilendi.

Daha yaşlı nesillerin pandeminde dolayı fiziksel veya finansal zararlardan kurtulma olasılığı daha yüksek. 1946-1964 arası kuşağın yüzde 56’sı fiziksel ya da mali olarak bir etki bildirmedi. Küresel ortalama ise yüzde 39.

Anketten elde edilen diğer önemli bulgular şöyle:

10 kişiden yaklaşık altısı (yüzde 57) pandemiden finansal olarak etkilendiğini söylüyor

Kadınlar, erkeklerden daha büyük bir finansal etkiyle karşı karşıya olduklarını söylüyor. En büyük eşitsizlikler Almanya’da (kadınların yüzde 32’sine karşı erkeklerin yüzde 24’ü), İtalya’da (yüzde 50’ye karşı yüzde 43) ve Birleşik Krallık’ta (yüzde 45’e karşı yüzde 38) raporlandı.

ABD’de siyah Amerikalıların yüzde 14’ü kendilerine veya bir aile üyesine Kovid-19 bulaştığını söylerken, bu durum beyaz Amerikalılarda yüzde 7.

Pandemi ayrıca ebeveynleri daha çok etkiledi. Çocuk sahibi olanların yüzde 57’si pandemiden daha çok etkilenirken, çocuk sahibi olmayanlarda bu oran yüzde 41.