Barbarlar Çağı kitabından: “Çoktan başladı barbarlık/daha çok ağıtlar yakılacak”

gazetesanal.com

“Yenilgi çağındayız/ kırılmış zamanın zembereği/ çoktan başladı barbarlık/daha çok ağıtlar yakılacak/ dilini bilmediğimiz/ heba olacak/ göç yollarında hayatlar”

Bu dizeler, Gazeteci Yazar Kemal Aslan’ın 23 yıl sonra çıkardığı yeni şiir kitabı Barbarlar Çağı’ndan… Bir dönemin gerçekliğini imgelere döken Kemal Aslan, zamanın ruhunu şiirleriyle yansıtıyor. Kavafis’in Barbarları Beklerken şiirini referans alan Aslan,  günümüzdeki barbarlık sorunsalını tematik bir biçimde ele alıyor.

Kitap, Barbarlar Geldi (21 şiir)  ve Barbarlar Zamanı (18 şiir) olmak üzere iki bölümden oluşuyor.

2003’te ABD’nin Irak’ın İşgaliyle başlayan süreci temel alan şiirlerle başlayan Barbarlar Çağı, günümüzde otoriterleşme eğilimlerinin küresel düzeyde neden olduğu sorunları ve Ortadoğu’da yaşananları şiirsel düzlemde ele alıyor.

Kemal Aslan, “gemileriyle vardıkları kıyılardan/bahar rüzgârıyla/geldi barbarlar” dizeleriyle “Barbarların” Doğu’dan değil Batı’dan geldiğine işaret ediyor.

Aslan’ın 5. Şiir kitabı olan Barbarlar Çağı, 2003-2016 yılları arasında yazılan şiirlerden oluşuyor.

Kitabı adını veren Barbarlar Çağı şiirinde “çoktan başladı barbarlık/daha çok ağıtlar yakılacak/ dilini bilmediğimiz” diyen Kemal Aslan,  insanların yaşayabileceği acılara dikkat çekiyor.

Ama umutsuz değil Kemal Aslan… Barbarlığın ve barbarların sürekli olmayacağı düşüncesini “tarih şahittir/ gün gelir/ biter barbarlık” dizeleriyle aktarıyor.

Barbarlar da Gider şiirinde de geleceğe dair umudunu tarihsel süreç

çerçevesinde şu dizelerle yineliyor:

“şahittir tarih/ halkla yaralarını sarar/ sürmez sonsuza kadar/ geldikleri gibi / gider barbarlar”

Artshop yayınlarından çıkan Barbarlar Çağı’nın kapak tasarımını Sevgi Yılmaz yaptı.

Gazetecilik alanında 8 kitap yazan Gazeteci-Yazar Kemal Aslan’ın Tarih Siz Aşk(1993), Kim İm (1998), Yoksun (1998) Dilim İmla (1998) şiir kitapları bulunuyor.