Yoksulların sayısı arttı…

DİSK üyesi Genel-İş’in Araştırma Dairesi Emek Araştırma (EMAR) tarafından hazırlanan “Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Raporu-5”, yayımlandı.  Rapora göre Türkiye’de her 10 kişiden 2’si yoksul. Son bir yılda yoksullaşan kişi sayısı da 190 bin arttı.

EMAR tarafından hazırlanan rapor, ekonomik kriz ile birlikte, sürekli artan enflasyon çalışanların  insanca yaşam ve çalışma koşullarını olumsuz etkilediğini ortaya koydu. Raporda, giderek yükselen enflasyon satın alma gücünü azaltarak temel ihtiyaçların karşılanmasını zorlaştırdığı ve ekonomik belirsizliklerin derinleştiği belirtildi. Bu durumun da, geçim sıkıntısı çeken ailelerin sayısının artmasına, yoksulluğun ve borçlanmanın derinleşmesine ve toplumda sosyal dengenin ve adaletin bozulmasına yol açtığı vurgulandı. 

Rapora göre, Türkiye’de yoksulluk oranı yüzde 21,7’ye ulaştı, AB ülkeleri ortalamasının üstünde olan gelir dağılımı eşitsizliği derinleşti. Türkiye’de çalışanların yüzde 15’inin de yoksul olduğuna dikkat çekildi.

Raporda öne çıkan diğer başlıklar şöyle sıralandı:

.       Türkiye, “Kişi Başına Düşen Milli Gelirin” en düşük olduğu ülkelerin başında geliyor.

·       Türkiye’de gelir dağılımı eşitsizliği derinleşti.

·       Türkiye, en düşük asgari ücrete sahip 3. Avrupa ülkesi.

·       Emeğin kaybettiğini, sermaye alıyor.

·       Yoksulluk en fazla çocukları etkiliyor.

·       Türkiye’de Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma Riski AB ülkeleri ortalamasının iki katı.

·       Türkiye’de Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma Riski en çok kadın ve çocukları etkiliyor.

·       Her 10 kadından 4’ü Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma Riski altında.

·       Türkiye’de her iki kişiden biri borçlu.

·       Borçluluk düzeyi arttıkça tüketici kredilerine başvuru ve kredi kartı kullanımı artıyor.

·       Tüketici kredilerinin tutarı bir yılda yüzde 22, kredi kartı kullanımı yüzde 59 arttı.