TGS, Halk TV yönetimini çalışanların sendika hakkına saygı duymaya çağırdı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası TGS, Halk TV yönetimini çalışanlarının sendika hakkına saygı duymaya çağırdı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası’nda Halk Tv’de devam eden sendikalaşma süreci ile ilgili şu açıklama yapıldı:

“Türkiye Gazeteciler Sendikası kurulduğu 1952 yılından beri gazetecilerin ekonomik, sosyal ve editoryal bağımsızlıkları için mücadele eden bir sendikadır. Her zaman diyalogla çözüm üretmek için çaba sarf eden ancak üyelerinin haklarını korumak için mücadeleden de kaçınmayan bir sendikadır.

Medya Koridoru internet sitesinde 29.09.2021 tarihinde yayımlanan, “Halk TV Sendikaya Karşı Çıktı” başlıklı haber içeriği doğrudur. Sendikamız Halk TV’de 1 yıldır süren örgütlenme çalışmasının ardından, 20.05.2021 tarihinde Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çoğunluk tespiti için başvuru yapmış, 27.05.2021 tarihinde Bakanlık tarafından, “TGS’nin Toplu İş Sözleşmesi İmzalamak İçin Gerekli Üye Çoğunluğuna Sahip Olduğu” tespit edilmiştir.

Çoğunluk yazısının Sendikamıza ulaşmasının ardından, dönemin Halk TV İnsan Kaynakları Yöneticisi ve Avukatı Sendikamızı aramışlar ve TGS ile Halk TV’nin bu yetkilileri arasında, Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin ne zaman, nasıl başlatılacağı yönünde, görüşmeler başlamıştır.

Ancak birkaç gün sonra Halk TV patronu, TİS konusunda yetkili avukatlarını değiştirerek, Sendikamızın çoğunluğuna itiraz etmiştir. Halk TV  tarafından Bakanlık çoğunluk tespitine itiraz davası, yetkisiz mahkemede açılmış olup yetki itirazında bulunduğumuz dava dosyası, maalesef hâlen yetkili mahkemeye dahi ulaşamamıştır. Dava süreci şimdiden, yetkisiz mahkemeye dava açılmak suretiyle ayrıca uzatılmıştır.

Bu süreçte, her zaman diyalogdan yana olan Sendikamız Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’ndan defaatle randevu talebinde bulunmuştur. Görüşme taleplerimize olumlu yanıt verilmemiştir.

TGS, çalışma hayatında aktif rol üstlenen siyasetçiler ve diğer sendikacılar vasıtasıyla, sorunun barışçıl çözümü için girişimlerde bulunmuş, ancak Halk TV patronunun, “Sendika’nın, Halk TV’yi karıştıracağı, Sendika ile toplu sözleşme masasına oturmayacağı” yönündeki söylem ve yaklaşımı nedeniyle maalesef hâlen bir çözüm geliştirilememiştir.

Aradan geçen üç ay içinde Sendikamız, Halk TV’yi, “toplumun haber alma kanallarının tıkandığı bir dönemde; basın özgürlüğü ve haber alma hakkını koruyan çizgisi nedeniyle”, diyalog ile masaya davet etmeye devam etmiştir. Toplumun, “haber alma hakkına” duyulan saygının, “Halk TV çalışanlarının haklarına da” gösterilmesi talep edilmiştir.

Bugün geldiğimiz noktada, Halk TV patronunun, sendika karşıtı tavrı kamuoyuna yansımış bulunmaktadır. Türkiye Gazeteciler Sendikası, hâlâ sorunun çözümü ve sendika hakkına saygı gösterilmesi için Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nu, olumlu adım atmaya davet ediyor. Demokrasinin gereği olan sendika hakkı, Anayasamız tarafından güvence altına alınmış bir haktır. Halk TV’ye yakışacak olan da “uzun yargılama süreçlerinin arkasına saklanarak, baskı ile işçileri Sendika’dan uzaklaştırmaya çalışmak” yerine “sendika hakkına” saygı göstermek ve diyalog kapılarını açmaktır. Davetimizi, tüm kamuoyunun önünde tekrarlıyoruz.”