Pandemide kişi ve hane gelirleri azaldı, borçlar arttı…

gazetesanal.com

Kovit 19 salgınının ekonomide yarattığı durgunluk kişi ve hane gelirlerini de etkiledi. Bahçeşehir Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre; Şubat ayından Eylül ayına kadar geçen 7 ay içinde kişi ve hane gelirleri yaklaşık yüzde 4 buçuk oranında azaldı. Gelir kayıpları özellikle düşük ve orta gelir sevilerinde yoğunlaştı. Bu da gelir dağılımında bozulmaya neden oldu.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırma Merkezi’nin “Kovit 19 Salgınının Hane Gelirleri Üzerindeki Yıkıcı Etkisi” başlıklı araştırma verilerine göre; ortalama kişisel gelir Şubat ayında 3 bin 673 TL iken Eylül ayında 3 bin 505 TL’ye düştü. Kişisel gelirlerdeki azalma yüzde 4,6 olarak kaydedildi. Şubat ayında 2 bin 242 TL olan hane gelirleri ise Eylül ayında yüzde 4,5 gerileyerek 2 bin 140 TL’ye indi.  Araştırma, ücret, maaş ve yevmiye geliri elde eden katılımcıların yüzde 30’unun salgın sebebiyle gelirlerinin azaldığını ortaya koydu. Girişimci geliri olanlarda bu oran yüzde 44 olarak belirlendi.

En düşük gelir grubundaki hane oranı, 7 aylık pandemi döneminde yüzde 9’dan 12,8’e çıktı. En düşük ikinci gelir grubundaki hane oranı da yüzde 26,5’ten yüzde 28,2’ye yükseldi.

Gelir kayıplarıyla başa çıkma yolları

Araştırmaya göre gelir kaybı yaşayan kişilerin yüzde 23, 9’u çözümü harcamalarını kısmakta, yüzde 12,7’si de birikimlerini harcamakta buldu. Yüzde 11,1 ise kredi ve kredi kartı kullandı. Tanıdıklarından borç alanların oranı da yüzde 6,1.

Hanelerin borçları da arttı

Pandemi sürecinde kişi ve hane gelirlerindeki azalmaya paralel olarak borçlar da arttı. Hanelerin yüzde 42,7’sinde borçların arttığı görüldü. Araştırmaya katılan hanelerin yüzde 30,6’sı borçların biraz arttığını, yüzde 12,2’si ise çok arttığını belirtti.

Salgın sırasında hane borçlarındaki değişim (%):

Geçim zorluğu

Araştırma gelir kayıplarının düşük gelir gruplarındaki hanelerde görülmesi nedeniyle bu hanelerde geçim sıkıntısının yaşanabileceğine de işaret etti. Bu kapsamda katılımcılara aylık gelirleriyle geçimlerini sağlayıp sağlayamadıkları soruldu. Oranlar TÜİK 2018 yılındaki Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması oranlarıyla birlikte değerlendirildi. Buna göre; 2018 yılında aylık geçimini çok zor sağladığını söyleyen hanelerin oranı yüzde 3,2 iken Eylül 2020 itibariyle bu oran yüzde 10,1’e yükseldi. Hanelerinin geçimini sağlamakta zorlananların payı yüzde 10’dan yüzde 19,6’ya çıktı. Biraz da olsa zorluk çektiğini söyleyenler ise yüzde 17,5’den yüzde 41,9’a tırmandı. Katılımcıların yüzde 38,3’ü de gıda harcamalarını karşılamakta zorlandığını belirtti.

Araştırma, salgının uzamasıyla birlikte sosyal yardımlara ihtiyaç duyan hane sayısının artabileceği değerlendirmesinde de bulunuyor.