İşçi sendikaları “esnek çalışma düzenlemesi”ne neden karşı çıkıyor…

Hükümet, pandemi sürecinin etkilerini azaltacağı gerekçesiyle çalışma hayatını önemli ölçüde etkilyecek yasal değişikler yapmak için parlamentoya yasa teklifi sundu.

Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen tasarı, meclis genel kurulunun gündeminde. Torba Kanun olarak nitelendirilen “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” ile çalışma hayatına ilişkin konularda önemli değişikler getirmektedir.

Yeni düzenlemeye, 3 işçi sendikası ortak bir bildiri ile karşı çıktı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalaytürk, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Aslan ve Disk Genel Başkanı Arzu Çerkeoğlu yaptıkları ortak açıklama ile “Esnek Çalışmaya Dönük Düzenlemeler Geri Çekilmelidir” çağrısı yaptılar.

Sendikaların karşı çıktığı noktalar.

-Kanun Teklifiyle belirli süreli iş sözleşmesinin kapsamı genişletiliyor ve yaygınlaştırılıyor.

-Belirli süreli sözleşme ile çalışan işçiler, kıdem ve ihbar tazminatı ile iş güvencesi (işe iade davası) hükümlerinden yararlanamayacak.

-25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlar, hiçbir şarta bağlı olmaksızın belirli süreli iş sözleşmesi ile (geçici işçi olarak) istihdam edilecek.

-Geçici işçilerin de kıden ve ihbar tazminatı gibi haklardan yararlanamayacak.

-Yaşa bağlı olarak getirilecek düzenleme çalışanlar arasında ayrıma yol açacaktır.

-Düzenleme, çalışma düzeni ve sosyal adaletin bozulmasına neden olacak.

-Yaşa bağlı olarak getirilen bu ayrım Anayasanın eşitlik ilkesine ve sosyal güvenlik ilkelerine aykırıdır.

-25 yaş altındaki işçilerin uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin ödemelerinin yapılması yükümlülüğü ortadan kaldırılacak. İşçiler, 25 yaşına kadar sigortasız çalıştırılacak.

-Çalışanların işsizlik, malullük, yaşlılık, ölüm, iş kazası, meslek hastalığı ve analık gibi hayati öneme sahip haklardan yararlanamayacak.

Düzenleme, belirsiz süreli iş sözleşmesi esasına dayalı olarak düzenlenen iş hukuku düzeninin alt üst olmasına yol açacak.

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK, çalışma hayatı ile ilgili düzenlemelerin sosyal diyalog mekanizmaları kullanılarak ele alınmasını gerektiğini altına çizerek şu çağrıda bulundu:

“Üç işçi konfederasyonu olarak işçilerin başta kıdem tazminatı ve sosyal güvenlik hakları olmak üzere Anayasa ve yasalarla güvence altına alınmış haklarına zarar vereceğini düşündüğümüz bu teklifin geri çekilmesini talep ediyoruz. Ülkemizin küresel salgın ve deprem felaketiyle uğraştığı ve yaralarını sarmaya çalıştığı bu zor günlerde, çalışanları büyük endişelere sevk eden ve hak kayıpları yaratacak bu teklifin TBMM gündeminden geri çekilmesi bütün çalışanların ortak arzusudur. TBMM’deki bütün siyasi partileri bu konuda sağduyulu davranmaya ve işçilerin sesine ve arzusuna kulak vermeye çağırıyoruz. Üç işçi konfederasyonu olarak bu konuda ısrarlı olduğumuzu vurgulamak istiyoruz.”