Avrupa Komisyonu 2020 İlerleme Raporu’nu açıkladı…”Türkiye AB’den Her Gün Daha Fazla Uzaklaşıyor”…

HABERİ BURADAN DİNLEYEBİLİRSİNİZ.

Avrupa Komisyonu 2020 Genişleme Paketi çerçevesinde ilerleme raporlarını yayınladı. Raporun genel mesajı ‘Türkiye’nin AB’ye üyelik şansının giderek azaldığı’ oldu.

2020 Türkiye Raporu’nda Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin önemli ortaklarından biri olmaya devam ettiği belirtilerek, buna karşın Türkiye’de demokrasi, temel haklar, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, ifade ve basın özgürlüğü konularında ilerleme kaydedilmediği, aksine pek çok alanda gerileme olduğu belirtildi.

Euronews’te yer alan habere göre, Suriye ve Libya’daki gelişmelere de atıf yapılan raporda AB-Türkiye ilişkilerinin de kötüye gitmiş olduğu kaydedildi.

Sığınmacıların Durumu.

Türkiye’nin çok sayıda mülteciyi barındırması bir kez daha övülürken bu alanda Türkiye’ye 6 milyar euro destek ayrıldığı ve bunun hali hazırda 3,8 milyar eurosunun verilmiş olduğu belirtildi.

Mart 2020’de Türkiye’nin sığınmacıları kara ve deniz yoluyla AB sınırlarını aşmaya ve Yunanistan üzerinden Avrupa’ya gitmeye teşvik ettiği de not edildi.

OHAL hiç kalkmamış gibi.

Türkiye’de demokrasinin durumunun Temmuz 2018’de kaldırılmış olan olağanüstü hal sonrası değişmediğine ve son iki yıldır demokrasi ve temel hakların ağır yaralar alarak daha da kötü bir duruma geldiğine vurgu yapıldı.

Kuvvetler ayrılğının giderek daha fazla ortadan kalktığına değinilirken yargı bağımsızlığına olan inanç ve güvenin ciddi anlamda sarsıldığı aktarıldı. Kontrol ve denge mekanizmalarının bulunmadığı bir yerde yürütmenin kendisini sadece seçimlerde hesap vermekle sorumlu olarak gördüğü kaydedildi.

Kurumlar bağımsızlığını yitirdi.

Raporda, Siyasi kutuplaşmanın ülkede devam ettiği ve parlamentoda diyaloğu imkansız kıldığı, meclisin hükümet üzerindeki denetiminin zayıf olmaya devam ettiği, Merkez Bankası’nın direk olarak Cumhurbaşkanlığına bağlanmış göründüğü ve bunun kurumların özerkliği imajını zedelediği, 2019’daki yerel seçimlerin de adil bir atmosferde gerçekleştirilmediği ifade edildi.

Raporda, diğer gelişmeler şöyle belirtildi.

Kürt meselesi ve terörle mücadele

 • Güneydoğu bölgesindeki durumun endişe yaratmaya devam ediyor. 47 yerel belediyenin seçilmiş başkanlarının kayyım ile değiştirilmesi 2019 yerel seçimlerine dair tüm süreci sorgulamaya açıyor.
 • PKK AB’nin terör örgütleri listesinde yer almaya devam ediyor ve Türkiye’nin terör ile mücadele etmek doğal hakkı ancak tüm operasyonlar ve uygulamalar hukuk çerçevesinde ve insan haklarına uygun olmalı. Anti-terör önlemleri dengeli ve orantılı olmalı.
 • Var olan sorunlara ilişkin barışçıl ve kalıcı çözüm oluşturma anlamında inandırıcı herhangi bir girişim görülmedi.

Sivil toplum

 • Sivil Toplum Kuruluşları baskı altında ve özgürce hareket edemiyor. Gezi davası ve AİHM kararına rağmen Osman Kavala’nın tutukluluğu bu alandaki gidişatı görmek açısından beilrleyici oldu. STKlar yasama sürecinden uzak tutulmaya ve bürokratik engellerle karşılaşmaya devam ediyorlar.
 • Memuriyet sistemi üzeinde yapılan değişiklikler ile devlet kurumlarının siyasileşmesi sürecinin artarak devam ettiği görülüyor.

Yargı

 • Raporun hazırlanma aşamasında bile sürekli olarak bu alandaki gerileme devam etti. Yargı bağımsızlığındaki sorun sistematik bir hale geldi.
 • Hakim ve savcıların belirlenmesinde ve atanmasında liyakat, objektivite ve başka önceden belirlenmiş somut kriterlerin yokluğu devam ediyor.

Yolsuzluk

 • Türkiye yolsuzlukla mücadele alanında herhangi bir ilerleme kaydetmedi. Yolsuzluğu önlemeye yönelik gerekli adımlar atılmazken, yasalardaki boşluklar ile yolsuzluk soruşturmalarının manüpile edilmesine olanak veren kurumsal mimariler değişmedi.
 • Genel olarak ülkede yolsuzlukla mücadele etme anlamında gerekli siyasi irade bulunmuyor ve yolsuzluk geniş çapta sürerek ciddi bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

Özgürlükler

 • İfade ve basın özgürlüğü alanındaki gerileme devam etti. Gazetecilere, insan hakları savunucularına, avukatlara, yazarlara ve sosyal medyaya yönelik adli yargılamalar ve tutuklamalar sürdü.
 • Wikipedia yasağı Aralık 2019’da kalktı ancak mahkeme kararı olmaksızın internet sitelerindeki içeriklerin sansürlenmesi ve kaldırılması uygulamaları geniş çaplı devam ediyor.
 • Toplanma ve gösteri haklarına ilişkin uygulama sürekli daha kötüye gitti. ‘Terörle bağlantılı faliyet’ kapsamında orantısız müdahaleler ve soruşturmalar yapıldı cezalar verildi.

Ekonomik kriterler

 • Türk ekonomisi geçmişten bu yana yol kat etti ancak raporun kapsadığı süre için herhangi bir ilerleme kaydedilmedi. Aksine Türk ekonomisinin işleyişi konusunda ciddi endişeler birikti.