Türkiye’de İletişim Bilimleri’nin öncü isimlerinden Prof.Dr.Nermin Abadan Unat, 99 yaşında…

HABERİ BURADAN DİNLEYEBİLİRSİNİZ.

gazetsanal.com

Nermin Abadan Unat yazar, çevirmen, hukukçu, sosyolog, siyaset ve iletişim bilimci.

Üretkenliğini sürdüren Prof. Unat, 99 yaşına girişinde yeni makalesini yazdı. Unat’ın, “Günümüzün İletişim Sorunları” adlı makalesi Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yayınlanan “Yeni Yüzyıl’da İletişim Çalışmaları Dergisi”nde yayınlandı.

Prof.Dr.Nermin Abadan Unat, yeni makalesinde iletişim politikalarının oluşturulmasında şu önerilerde bulunuyor.

“• İletişim yapıları, yatırımları ve politikaları ulusal gelişmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Gerek ulusal, bölgesel, ister kıtaları kapsayan ölçekte olsun özgür iletişim bir var olma şartıdır.
• Türkiye’nin kuruluş felsefesinin yaşayabilmesi için iletişim alanının gereksinme duyduğu fikir özgürlüğü demokratik bir anayasada teminat altına alınmalıdır.
• Benzer kültürel değer ve geleneklere sahip ülkelerle kesintiye uğramayan işbirlikleri özendirilmelidir.
• Reklamcılığın ülkenin kültürel ve kültürel değerlerin algılanmasında nasıl etki yaptığı düzenli aralıklarla ampirik yöntemlerle saptanmalıdır.
• Özellikle sosyal medya alanında kullanılan yeni teknolojilere dayalı kitle iletişim araçlarının toplumun tümü ve nüfusun kesimleri üzerindeki etkisini araştırmak üzere yurtiçi ve yurtdışı kamuoyu araştırma kurumlarıyla işbirliği yapılmalıdır.
• Türkiye’nin kamusal alanında kurumlaşmış bulunan iletişim organlarının – gazete, TV kanalları, reklam şirketleri -ulusal ve çokuluslu sermaye kuruluşlarla olan organik bağlantılarını araştırılmalıdır.
• “Gerçek“ ve “yalancı haber“in (fake news) ülkenin dış politikası üzerindeki etkisi araştırılıp aleniyete kavuşturulmalıdır.

Prof.Dr.Nermin Abadan Unat’ı yeni yaşında dostları da yalnız bırakmadı. Prof. Unat, yeni yaşında kendisini yalnız bırakmayan dostlarına şöyle seslendi:

” Çok değerli akrabalar,dostlar, öğrencilerim, beni çiçek yağmuruna tutan, iltifat ve sevgilerini esirgemeyen, içinde bulunduğumuz çetin salgın nedeni ile direnme gücü veren, bana bu güzel dünyada kalan günlerimi şükranla geçirmeme neden olan hepinize çok,çok,çok teşekkür ediyorum.  Hepinize sağlıklı  günler, aylar, mevsimler diler,  kısmetse bu ekranda 2021 de buluşmak üzere tonla sevgiler Nermin Hoca”

Nermin Abadan Unat kimdir?

Türkiye’de iletişim bilimlerinin oluşumuna katkı veren öncü isimlerdendir. Public Opinion sözcüğünün Türkçe karşılığı olan Kamuoyu sözcüğünü Türkçeye kazandırmıştır. Ayrıca Public Relations teriminin Türkçe karşılığı Halkla Münasebetler (sonra Halkla İlişkiler olmuştur) sözcüğünü literatürde ilk kez kullanan kişi olarak bilinir.

İzmir Kız Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Nermin Abadan Unat, 1944 yılında girdiği Ulus gazetesinde 1950 yılına kadar çalıştı. Kazandığı bir bursla Amerika’ya giden Unat, Minnesota Üniversitesi’nde aldığı lisansüstü eğitimden sonra 1953 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde asistan olarak göreve başladı. Beş yıl sonra doçent, 1966 yılında da profesör oldu. Aynı fakültede “Siyasal davranış Enstitüsü”nü kuran Unat, yurt dışında birçok yerde çalışmalar yaptı. Yurt dışındaki göçmen Türk işçiler ve kadın sorunları konularıyla ağırlıklı olarak ilgilendi. Türk Toplumunda Kadın adlı kitabı, Almanca ve İngilizce dillerinde de yayımlandı.

Uluslararası Siyasi İlimler Derneği (IPSA) Başkan Yardımcılığı, Türk Sosyal Bilimler Derneği Başkanlığı, ve 1978’den itibaren Avrupa Konseyi’nin Kadın-Erkek Eşitlik Komisyonu Başkan Yardımcılığı gibi görevlerde bulundu. 1978 – 1980 yılları arasında CHP’den kontenjan senatörü olarak meclise girdi. 1989 yılında SBF’den emekli oldu. Eğitim alanına kattığı değer ile 2012 yılında Vehbi Koç Ödülü’ne layık görüldü.

Nermin Abadan Unat, Boğaziçi Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi’nin Kadın Araştırma Merkezi’nde ders vermektedir. Yurt dışındaki Türk işçiler konusunda yaptığı çalışmalar nedeniyle Almanya Devlet Başkanı’ndan liyakat nişanı alan Abadan Unat’ın; Almanca, İngilizce, Fransızca kitap ve makaleleri bulunmaktadır.

Gazeteci Yazar Sedef Kabaş, Prof.Dr.Nermin Abadan Unat’ın yaşamını “Hayatını Seçen Kadın” adlı çalışmasıyla kitaplaştırdı.