AİHM, cumhurbaşkanına hakareti düzenleyen TCK’nun 299. maddesinin AİHS’in “ifade özgürlüğünü” düzenleyen 10’uncu maddesiyle bağdaşmadığını açıkladı.

AİHM, cumhurbaşkanına hakareti düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesinin AİHS’in “ifade özgürlüğünü” düzenleyen 10’uncu maddesiyle bağdaşmadığını açıkladı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Cumhurbaşkanı’na hakarete ilişkin…

View More AİHM, cumhurbaşkanına hakareti düzenleyen TCK’nun 299. maddesinin AİHS’in “ifade özgürlüğünü” düzenleyen 10’uncu maddesiyle bağdaşmadığını açıkladı.

Türkiye’de 2020 yılı hak ihlalleri tartışmalarıyla da geçti. İşte o olaylar…

Türkiye; adil yargılama talepleri, uzun tutukluluk sürelerine ilişkin tartışmalar, cezaevlerinde kötü muamele ve işkence iddialarıyla geçen bir yılı daha geride bırakıyor. Pandemi koşullarının hakim olduğu…

View More Türkiye’de 2020 yılı hak ihlalleri tartışmalarıyla da geçti. İşte o olaylar…